Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm Quận 2

Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm hay quyết định Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phức hợp tại các lô 3-3, 3-7, 3-11 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 mới nhất.

Nội dung chi tiết về Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm

Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm bao gồm 4 điều như sau:

  • Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phức hợp tại các lô 3-3, 3-7, 3-11 thuộc Khu chức năng số 03 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Nơi chịu trách nhiệm thực hiện Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm
Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm mới nhất
Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm

Chi tiết về điều 1 của Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

Vị trí dự án The Metropole Thủ Thiêm: Phường An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Phạm vi, ranh giới khu vực quy hoạch: Cập nhật theo Bản đồ lập thủ tục giao, thuê đất số 9068/GĐ-TNMT, 9069/GĐ-TNMT, 9070/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 03 tháng 4 năm 2017.

+ Phía Tây: Giáp đường nội bộ N7, lộ giới 22,6m;
+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Cơ Thạch (R14), lộ giới 44,7m;
+ Phía Nam: Giáp đường Ven hồ (R2), lộ giới 29,2m;
+ Phía Bắc: Giáp Đại lộ Vòng cung (R1), lộ giới 55m.

– Tổng diện tích khu vực quy hoạch của dự án The Metropole Thủ Thiêm: Khoảng 33.282 m2, trong đó:

+ Lô 3-3: Diện tích 16.283,5 m2;
+ Lô 3-7: Diện tích 7.872,7 m2;
+ Lô 3-11: Diện tích 9.125,8 m2.

2. Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Phát triển GS Sài Gòn, Giấy chứng nhận đầu tư số 410043000036 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp, chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 17 tháng 02 năm 2014.

3. Đơn vị tư vấn:

– Tư vấn lập quy hoạch kiến trúc cảnh quan: Công ty TNHH PTW Việt Nam, Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000115 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp, chứng nhận lần đầu ngày 16 tháng 4 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24 tháng 9 năm 2014.

– Tư vấn lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng quốc tế (ICIC), Giấy đăng ký kinh doanh số 4102009032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 09 tháng 11 năm 2015.

Hotline tư vấn về dự án Xi Thủ Thiêm Quận 2 là: 0968 339 379

Điều 2 của Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm bao gồm những gì?

1. Đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giá hiện trạng, nghiên cứu tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt theo Quyết định này.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này được phê duyệt, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Ủy ban nhân dân quận 2 và Ủy ban nhân dân phường An Khánh thực hiện việc công bố công khai quy hoạch theo quy định.

– Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư cần lấy ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về quản lý đất đai, giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy để kiểm tra sự phù hợp quy định quản lý chuyên ngành. Trường hợp có các thay đổi so với nội dung được duyệt tại Quyết định này thì phải lập và trình duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước khi thực hiện.

3. Giao các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính và bảo vệ môi trường đúng quy định.

Xem tham khảo về quy hoạch 1/500 dự án The Metropole Thủ Thiêm Quận 2 của Sonkim Land.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Link download bản pdf Quy hoạch 1/500 dự án Xi Thủ Thiêm tại linkhttps://xithuthiem.vn/wp-content/uploads/2018/06/quy-hoach-du-an-xi-thu-thiem.pdf

Điều 4: Chánh Văn phòng Ban, các Trưởng Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Công ty Công ty TNHH Một thành viên Phát triển GS Sài Gòn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Viết một bình luận